+30 210 40 15341-2
 

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ

Η κοιλιά είναι ένα από τα πιο δύσκολα και ιδιαίτερα σημεία, αφού εκεί γίνεται η μεγαλύτερη συσσώρευση λίπους, το οποίο χρειάζεται αρκετή δουλειά για να απομακρυνθεί. Για αυτό πρέπει να δράσουμε έγκαιρα και να μην αφήσουμε να παγιωθεί η κατάσταση. Αντιπετωπίζεται με προιόντα που δρούν μέσω της όσμοσης, βοηθούμενα από μηχανήματα που δημιουργούν υπεραιμία.
20