+30 210 40 15341-2
 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΟΔΙΑ

Η μόνιμη αποτρίχωση με το DIODE PRO ICE™ είναι μία ασφαλή, ανώδυνη και σίγουρα οριστική αντιμετώπιση της τριχοφυΐας στα πόδια. Η κάθε συνεδρία είναι εξαιρετικά σύντομη λόγω της σάρωσης στην υπό θεραπεία επιφάνεια. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ορίζοντας τις παραμέτρους της θεραπείας εξ’ αρχής και θεωρώντας την ως μοναδική. Δεν υπάρχει κίνδυνος διότι όλες οι λειτουργίες του DIODE PRO ICE™ προσδιορίζονται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
95