+30 210 40 15341-2
 

ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΝΥΧΙ

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία κόβουμε το ελεύθερο άκρο του φυσικού νυχιού που έσπασε και τοποθετούμε τεχνητό.
2